Điện thoại Android đọc được những định dạng ảnh gì? sửa lỗi không đọc được ảnh trên android

Điện thoại Android đọc được những định dạng ảnh gì?


Nếu bạn tiến hành chuyển hình ảnh từ máy tính vào các dòng điện thoại Android hoặc tải từ trên mạng xuống mà không thể đọc được hoặc hiển thị lỗi thì có thể xem lại đuôi hình ảnh của bạn là gì vì điện thoại Android chỉ hỗ trợ các định dạng Ảnh sau: JPEG (.jpg), GIF (.gif), PNG (.png), BMP (.bmp), WebP (.webp)(với android 5.0 trở lên).

Vì thế với các định dạng ảnh khác như pbm.pcx.pgm .ppm.psd. tiff.tga các bạn cần phải đổi sang các định dạng trên. hoặc cài các ứng dụng chuyên đọc các định dạng ảnh đó