Nếu bạn đang muốn chuyển file vào iphone thông qua nhiều cách khác nhau phổ biến là dùng iTunes nhưng phân vân không biết iphone ipad hỗ trợ đọc những định dạng video phim nào: MP4, MKV, AVI, 3GP, và định dạng nhạc nào: MP3, FLAC, WAV

iPhone, iPad hỗ trợ xem những định dạng video, nhạc gì: MP4, MP3, MKV, FLAC, 3GP...?


Các định dạng video iPhone iPad hỗ trợ xem và chuyển bằng iTunes
.m4v, .mp4, and .mov .avi
Cụ thể như sau:

H.264 video Up to 1080p, 60 frames per second, High Profile level 4.2 in .m4v, .mp4, and .mov file formats
MPEG-4 video Up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile in .m4v, .mp4, and .mov file formats
Motion JPEG (M-JPEG) Up to 35 Mbps, 1280 by 720 pixels, 30 frames per second, audio in ulaw, PCM stereo audio in .avi file format


Các định dạng audio âm thanh hỗ trợ
.mov, .m4v, Mp3, WAV
Cụ thể: AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV.

Nếu bạn đang có những định dạng video và nhạc khác thì có thể dùng các phần mềm chuyển đổi định dạng có khá nhiều trên vforum.vn để đổi thành các dạng file này và Chuyển qua iphone ipad.