Cách sử dụng Facebook Messenger trong Mac OS X thông qua Messages App
Cách sử dụng Facebook Messenger trong Mac OS X thông qua Messages App

Facebook Messenger(FBM) hiện nay đã được sử dụng phổ biến và rộng rãi,nhưng ở Mac vẫn chưa có 1 ứng dụng chuyên dụng nào như trên Iphone/Ipad.
Và lưu ý rằng sử dụng FBM trên Mac khá đơn giản nhưng nó sẽ hoàn toàn độc lập với cấu hình Facebook Sharing.
Vậy làm thế nào để add FBM vào Messages trong OS X
ĐIều này cơ bản là biến Messages App thành 1 Client Mac FBM.
1.Mở Messages App
Cách sử dụng Facebook Messenger trong Mac OS X thông qua Messages App

2.CHọn tab Messages => Add account…
Cách sử dụng Facebook Messenger trong Mac OS X thông qua Messages App

3.Xuất hiện khung mới,bạn chọn “Other messages account… “ => Continue => Account Type => chọn Jabber
Cách sử dụng Facebook Messenger trong Mac OS X thông qua Messages App

4.Mục Account Name : điền UserName@chat.facebook.com (user name ở đây là tên phía sau URL FB của bạn.Ví dụ link url bạn là : fb.com/abc123.Vậy user name là abc123)
-Password thì điền đúng pass facebook nhé.
Cách sử dụng Facebook Messenger trong Mac OS X thông qua Messages App

5.Bỏ qua các thiết lập còn lại.Và giờ tận hưởng thành quả của bạn nào
Cách sử dụng Facebook Messenger trong Mac OS X thông qua Messages App

Ngoài FBM thì các bạn có thể add vào các tài khoản khác như iMessages, Google Chat, Yahoo Messenger, or AOL / AIM
Nguồn : Vforum.vn ( Theo osxdaily.com)