Các ghi Phiếu đăng kí Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 2011

Tải tại đây hoặc xem phia dưới

mediafire.com/?uv13l25uykexkpt


HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI


ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011Một bộ hồ sơ ĐKDT đại học, cao đẳng năm 2011 bao gồm:
· 01 phiếu số 1 (phiếu này lưu tại Sở GD&ĐT)
· 01 phiếu số 2 (phiếu này học sinh giữ, dùng khi mất giấy báo dự thi)
· 01 túi đựng hồ sơ (đây chính là một phiếu ĐKDT và sẽ được gửi đến trường ĐH, CĐ nơi thí sinh ĐKDT)
Cách ghi hồ sơ
Phiếu ĐKDT, phiếu số 1 có 16 mục giống nhau (riêng phiếu số 2 có 14 mục có nội dung như phiếu số 1).
Cách ghi:
- Mục 1. Số phiếu (thí sinh không ghi mục này).
- Mục 2. Trường đăng ký dự thi.
Thí sinh có nguyện vọng vào học ở trường có tổ chức thi thì điền tên trường, ký hiệu trường, khối thi, mã ngành mà thí sinh đã chọn. Lúc này, thí sinh không điền vào mục 3 của phiếu ĐKDT.
- Mục 3. Thí sinh có nguyện vọng 1 (NV1) học tại trường ĐH, CĐ không thi …
Nếu có nguyện vọng học ở trường không tổ chức thi (hoặc hệ CĐ của các trường ĐH) thì thí sinh phải mượn trường thi (trường nào cũng được, miễn trường đó có cùng khối thi). Sau khi ghi xong mục 2 (tên trường mà thí sinh mượn thi, ký hiệu trường, khối thi, không ghi mã ngành), thí sinh phải tiếp tục ghi đầy đủ thông tin ở mục 3 là tên trường thí sinh có nguyện vọng học, ký hiệu trường, khối thi, mã ngành.
Ví dụ: Thí sinh có nguyện vọng vào học trường ĐH Công Nghiệp Tp HCM, dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành 101. Thí sinh có thể chọn (mượn) một trường có tổ chức thi để dự thi. Ví dụ chọn trường ĐH Lạc Hồng, thí sinh sẽ ghi mục 2:
DLH


A

Tên trường: Đại học Lạc Hồng

Ký hiệu trường


Khối thi


Mã ngành

Theo đó, mục 3 thí sinh viết:HUI


A
1


0


1

Tên trường: ĐH Công Nghiệp Tp HCM

Ký hiệu trường


Khối thi


Mã ngành(Lưu ý khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau).

- Mục 4. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: thí sinh viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu. Nữ ghi 1, Nam ghi 0
- Mục 5. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: Nếu ngày sinh và tháng sinh nhỏ
hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu ngày, tháng.
- Mục 6. Nơi sinh (Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP).
- Mục 7. Dân tộc (Ghi bằng chữ): Kinh hoặc … (nếu là người dân tộc).
- Mục 8. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên nào thì để trống (Các đối tượng được quy định cụ thể trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2011).
- Mục 9. Hộ khẩu thường trú: Số nhà, đường, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố. Mã tỉnh, huyện thí sinh xem trong phần cuối cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011”.
- Mục 10. Nơi học THPT hoặc tương đương: ghi tên trường và địa chỉ của trường: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố và nhớ ghi mã tỉnh, mã trường (mã trường ghi theo quy định của Sở GD&ĐT, thí sinh hỏi cán bộ tuyển sinh của trường mà thí sinh đang học THPT). Viết mã trường vào 3 ô tiếp theo, mỗi ô mỗi chữ số.
- Mục 11. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: trong ba năm THPT hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn thì hưởng ưu tiên của khu vực đó (KV1, KV2-NT, KV2, KV3). Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học trường này, nửa thời gian ở trường kia thì tốt nghiệp ở đâu hưởng ưu tiên khu vực ở đó. Thí sinh học trường Dân tộc Nội trú, tính ưu tiên theo hộ khẩu.
- Mục 12. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô.
- Mục 13. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: thí sinh viết nơi thu nhận hồ sơ ĐKDT của thí sinh và mã đơn vị ĐKDT của đơn vị thu hồ sơ ĐKDT (mã đơn vị ĐKDT thí sinh hỏi cán bộ tuyển sinh nơi thu hồ sơ).
- Mục 14. Thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q vào ô. (Nếu không thì để trống).
- Mục 15. Giấy chứng minh số: Mỗi số ghi vào 1 ô
- Mục 16. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho ai, theo địa chỉ nào? Thí sinh cần viết địa chỉ hay dùng để tiện liên lạc. Cần viết số điện thoại.
Để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4x6 và có xác nhận của trường (nếu đang là học sinh, sinh viên) hoặc của công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương).
Như vậy, 01 hồ sơ ĐKDT đầy đủ gồm:
• Một túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, mặt trước ghi các thông tin cần thiết mà thí sinh phải điền đầy đủ, phiếu số 1 và phiếu số 2 (điền đủ thông tin).
• 2 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), 2 ảnh này để trong một phong bì nhỏ.
• Bản sao có công chứng các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh...), tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển nếu có.
• Đối với thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, hồ sơ có thêm 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1.
Để tránh sai sót khi làm hồ sơ dự thi, thí sinh cần chú ý các điểm sau đây:
- Thường gặp nhất là các nhầm lẫn giữa trường tổ chức thi với trường không tổ chức thi. Các thí sinh cần đọc quyển Những điều cần biết ĐH, CĐ năm 2011 có danh sách các trường không tổ chức thi thường ở trang 13, 14.
- Để nắm các đối tượng ưu tiên, thí sinh cần đọc Quy chế ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2011.
- Thí sinh lưu ý thời hạn thu nhận hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT được quy định thống nhất trên phạm vi toàn quốc:
+ Từ ngày 14/3/2011 đến 14/4/2011: bắt đầu nộp HS ĐKDT tại các trường THPT và Sở GD-ĐT.
+ Từ ngày 15/4 đến 21/4/2011 nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường tổ chức thi. Học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp HS ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại trường đó. Các đối tượng khác nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại các địa điểm do sở GD-ĐT quy định (các địa điểm này không thu ĐKDT của học sinh đang học lớp 12).
Để dễ hiểu hơn, các em hãy xem 2 mẫu dưới đây (ứng với 2 trường hợp đã nêu ở trên):
MẪU DÀNH CHO THÍ SINH THI TẠI TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG

MẪU DÀNH CHO THÍ SINH MƯỢN TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG ĐỂ DỰ THI VÀO TRƯỜNG KHÁC