kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Hỏi về hàm getch() và return() trong C

 1. #1
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Hỏi về hàm getch() và return() trong C

  ở đây mình có 2 ví dụ
  Mã:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
   
  int main()
  {
    int i, j, dem = 0;
    char s[100];
    printf("\n Nhap chuoi: ");
    gets(s);
    for(i=0,j=strlen(s)-1; i<j; i++, j--)
    {
      if(s[i]!=s[j])
      {
        printf("\n khong doi xung");
        getch();
        return 0;
      }
      else
      {
        dem++;
      }
    }
    printf("\n co doi xung");
    printf("\n So chhu giong nhau trong chuoi: %d", dem);
    return 0;
  }

  Mã:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
   
  int main()
  {
    int i, j, dem = 0;
    char s[100];
    printf("\n Nhap chuoi: ");
    gets(s);
    for(i=0,j=strlen(s)-1; i<j; i++, j--)
    {
      if(s[i]!=s[j])
      {
        printf("\n khong doi xung");
        //getch();
        //return 0;
      }
      else
      {
        dem++;
      }
    }
    printf("\n co doi xung");
    printf("\n So chhu giong nhau trong chuoi: %d", dem);
    return 0;
  }


  khác nhau ở dòng 16 và 17
  mấy pro cho mình hỏi là tại sao khi có
  Mã:
  getch();
  return 0;
  thì chương trình tới đây là dừng k chạy 2 lệnh
  Mã:
  printf("\n co doi xung");
    printf("\n So chhu giong nhau trong chuoi: %d", dem);
  , k có
  Mã:
  getch()
  hoặc
  Mã:
  return 0
  vẫn dừng
  còn nếu thiếu cả 2 lệnh trên thì chương trình chạy tuần tự xong vẫn chạy 2 câu lệnh
  Mã:
  printf("\n co doi xung");
    printf("\n So chhu giong nhau trong chuoi: %d", dem);
  Vậy tác dụng của cặp lệnh
  Mã:
  getch();
  return 0;
  là gì mong mấy a đi trước chỉ dạy
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Cần giúp về câu lệnh trong C

  hình ảnh khi test

  getch();
  return 0;

  k có
  getch();
  return 0;

 3. #3
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.833

  Reply: Cần giúp về câu lệnh trong C

  return thì dễ hiểu là trả về kết quả cuối cùng của hàm rồi. Chỉ cần 1 cái không đối xứng là nó đã không đối xứng.
  Còn getch()(viết tắt của get character) thực ra là 1 hàm để lấy 1 ký tự từ bàn phím, nhưng trong trường hợp này nó sẽ giúp dừng màn hình lại để xem

  Thiếu 2 cái thì nó vẫn chạy hết vòng lặp cho tới cuối cùng

 4. Đã cảm ơn Lê Minh:


 5. #4
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Cần giúp về câu lệnh trong C

  Trích Nguyên văn bởi Lê Minh Xem bài viết
  return thì dễ hiểu là trả về kết quả cuối cùng của hàm rồi. Chỉ cần 1 cái không đối xứng là nó đã không đối xứng.
  Còn geth() thực ra là 1 hàm để lấy 1 ký tự từ bàn phím, nhưng trong trường hợp này nó sẽ giúp dừng màn hình lại để xem

  Thiếu 2 cái thì nó vẫn chạy hết vòng lặp cho tới cuối cùng
  rõ thêm xíu đi a
  vậy ví dụ ở trong hàm main
  thì có return 0 là nó dừng lại hả a

 6. #5
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 2
  Bài gửi
  10.833

  Reply: Cần giúp về câu lệnh trong C

  Trích Nguyên văn bởi taplamhacker Xem bài viết
  rõ thêm xíu đi a
  vậy ví dụ ở trong hàm main
  thì có return 0 là nó dừng lại hả a
  Đúng rồi đó em, ví dụ đây không phải là hàm main, mà là 1 hàm em tự xây dựng ví dụ int kiemTraDoiXung(s) chẳng hạn, khi em return 0 hoặc 1 thì nó sẽ dừng hàm và trả về kết quả return để check xem kiểm tra chuỗi có đối xứng hay không bằng đúng và sai. 0 là sai và 1 là đúng

  Ví dụ em check

  if(kiemTraDoiXung(s))
  cout<<"Đối xứng";
  else
  cout<<"Không đối xứng";

 7. Đã cảm ơn Lê Minh:


 8. #6
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Hỏi về hàm getch() và return() trong C

  há há cảm ơn anh nhiều nhá