Mình cần get link win 7 64bit. Ai giúp mình get link với. Xin cảm ơn.
4share.vn/d/5367626b6a67646b