kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chuyển đổi biểu thức trung tố sang tiền tố sử dụng cây nhị phân

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 274548
  Bài gửi
  22
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 274548
  Bài gửi
  22

  Reply: Viết giúp mình chương trình c++ cho bài cấu trúc dữ liệu này với...

  ai biết viết giúp mình với

 3. #3
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 247344
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  10.192

  Reply: Chuyển đổi biểu thức trung tố sang tiền tố sử dụng cây nhị phân

  Ca này khó rồi, có bài ngược lại từ tiền tố sang hậu tố thôi nhe bạn
  Mã:
  #include<iostream>
  using namespace std;
   
  #define MAX 100
  int count=1;
  char e[MAX],b[2*MAX];
   
  bool isOperator(char ch){
    return ch=='+' || ch=='-' || ch == '*' ||
      ch == '/' || ch == '$' || ch == '%';
  }
   
  void left(char,int);
  void right(char,int);
   
  void left(char op,int i){
   
    if(isOperator(op)){
   
      b[2*i]=op;
      count++;
      left(e[count],2*i);
      right(e[count],2*i);
    }
    else
    {
      b[2*i]=op;
      count++;
    }
  }
   
  void right(char op,int i){
   
    if(isOperator(op)){
   
      b[2*i+1]=op;
      count++;
      left(e[count],2*i+1);
      right(e[count],2*i+1);
    }
    else
    {
      b[2*i+1]=op;
      count++;
    }
  }
   
  void postorder(int i){
    if(isOperator(b[i]))postorder(2*i);
    if(isOperator(b[i]))postorder(2*i+1);
    cout << b[i] ;
   
  }
   
  int main(){
   
    cout << "Enter a prefix : ";
    cin >> e;
    int len=strlen(e);
   
    count=0;
    b[1]=e[count];
   
    count++;
    left(e[count],1);
    right(e[count],1);
   
    postorder(1);
   
    return 0;
  }
  Thực sự thì mình chưa thấy ai lại hiền lành, dễ thương và tốt bụng như bạn Khách vậy