Help! E xài n8. Tải zalo về setup xong vô chat toàn bị mất tn. Ai biết hd e fix lỗi này vs.