Tổng hợp đề thi cao đẳng, đại học từ năm 1996 tới 2008 2009 2010


Tổng hợp đề thi cao đẳng và đại học của các trường, chưa có đáp án, các năm 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010.

Tải tại đây:
download
fshare.vn/file/RHCOOSB8NT/
upfile.vn/8Q90


Các bạn tải về rồi dùng phần mềm foxit reader để đọc file PDF tải link phía dưới
mediafire.com/download.php?g4yrbup8abpm7gr