kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Xem hộ em code bài này

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 273769
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  38

  Post Xem hộ em code bài này

  đề bài đây ạ. em làm chả biết đúng sai thế nào. mong các a/c giúp em!

  Mã:
  #include <stdio.h>#include <conio.h>
  #include <math.h>
  int main(){
    int n,i,dem,A[30],max,vitrimax;
    float tong,tbc;
      do{
        printf("Nhap vao so nguyen duong n (0<n<=30): ");
        scanf("%d",&n);
      }
      while(n<=0 || n>30);
      for(i=1;i<=n;i++){
        printf("Nhap phan tu A[%d]: ",i);
        scanf("%d",&A[i]);
      }
      for(i=2;i<n;i++){
        if(n%i!=0){
          printf("So nguyen to la: %d",i);
        }
      }
      printf("Ket qua la: %d\t\n",i);
      tong=0;
      dem=0;
      for(i=1;i<=n;i++){
        if(A[i]%2!=0){
          tong=tong+A[i];
          dem++;
        }
      }
      printf("TBC la: %f",tbc);
      max=A[0];
      vitrimax=0;
      for(i=0;i<n;i++){
        if(A[i]>max){
          A[i]=max;
          i=vitrimax;
        }
      }
      printf("Vi tri lon nhat la: %d",vitrimax);
    getch;
    return 0;
  }
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 273769
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  38

  Reply: xem hộ em code bài này

  xem hộ em với

 3. #3
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 247344
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  10.192

  Reply: Xem hộ em code bài này

  Bạn đã học tới tạm hàm riêng chứ, phần kiểm tra số nguyên tố hình như sai rồi đó bạn

  Mã:
   for(i=2;i<n;i++){
        if(n%i!=0){
          printf("So nguyen to la: %d",i);
        }
      }
  Thực sự thì mình chưa thấy ai lại hiền lành, dễ thương và tốt bụng như bạn Khách vậy

 4. Đã cảm ơn VSupport:


 5. #4
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 273769
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  38

  Reply: Xem hộ em code bài này

  Trích Nguyên văn bởi VSupport Xem bài viết
  Bạn đã học tới tạm hàm riêng chứ, phần kiểm tra số nguyên tố hình như sai rồi đó bạn

  Mã:
   for(i=2;i<n;i++){
        if(n%i!=0){
          printf("So nguyen to la: %d",i);
        }
      }
  chỗ ý giờ sửa như nào hả bác.

 6. #5
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  690

  Reply: Xem hộ em code bài này

  Bài này nên sd hàm thì hay hơn đấy
  Bạn làm được chưa ? Mình làm cho
  Đây nhé :
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  void NhapDay( int a[] , int &n)
  {
  do{
  printf("\n Moi ban nhap so phan tu day n (0 < n < 31) = ");
  scanf("%d",&n);
  if(n<1 || n> 30 )
  {
  printf("\n n khong hop le . Xin kiem tra lai ! ");
  }
  }while( n < 1 || n > 30);


  for ( int i = 1 ; i<= n ; i++)
  {
  printf("\n Nhap phan tu a[%d] = ",i);
  scanf("%d",&a[i]);
  }

  }
  // Xuat mang //
  void Xuat( int a[] , int n )
  {
  int i ;
  printf("\n Day vua nhap la : ");
  for( i =1 ; i<= n ; i++)
  {
  printf(" %d ",a[i]);
  }

  }
  // Kiem tra SNT //
  int KT_SNT( int x )
  {
  int i ;
  if ( x< 2)
  {
  return 0 ;
  }
  else
  {
  for( i = 2 ; i<= sqrt(x); i++)
  if( x% i == 0)
  {
  return 0 ;
  }
  return 1 ;
  }
  }
  // Dem cac phan tu la SNT and Tim Max //


  void Xu_Li_YC( int a[] , int n )
  {
  int i ;
  int DemSNT = 0 ;
  printf("\n Cac phan tu la So nguyen to trong mang la : ");
  for ( i =1 ; i<= n ; i++)
  {
  if( KT_SNT(a[i]))
  {
  DemSNT ++ ;
  printf(" %d ",a[i]);
  }
  }
  printf("\n Mang Co %d SNT ",DemSNT);
  int Max = a[1] , vt = 1;
  for ( i= 1 ; i<= n ; i++)
  {
  if( a[i] > Max)
  {
  Max = a[i];
  vt = i ;
  }
  }
  printf("\n Phan tu lon nhat trong Day o vi tri thu %d la : %d ",Max, vt) ;


  }
  int main()
  {
  int a[100] ;
  int n ;
  NhapDay(a,n);
  Xuat(a,n);
  Xu_Li_YC(a,n);

  getch();
  return 0 ;
  }

 7. #6
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 178574
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  26.343

  Reply: Xem hộ em code bài này

  Trích Nguyên văn bởi Ngọc Huyền Xem bài viết
  Bài này nên sd hàm thì hay hơn đấy
  Bạn làm được chưa ? Mình làm cho
  yeal, nữ satthu code xuất hiện
  Khách hãy nhấn nút "thanks" khi thấy bài viết hữu ích với bạn, cảm ơn


 8. #7
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 179483
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  21.491

  Reply: Xem hộ em code bài này

  Trích Nguyên văn bởi Ngọc Huyền Xem bài viết
  Bài này nên sd hàm thì hay hơn đấy
  Bạn làm được chưa ? Mình làm cho
  bạn cứ làm ra đi.đến khi nào bạn ấy xuất hiện và cảm ơn bạn sau
  Đang LOADING......hãy xin chờ ít phút

 9. #8
  Ðến Từ
  TP. Hồ Chí Minh
  Thành Viên Thứ: 178574
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  26.343

  Reply: Xem hộ em code bài này

  2 bạn nữ và tình thương mếm thương

 10. #9
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  690

  Reply: Xem hộ em code bài này

  có p làm chỉ để nhận cảm ơn đâu
  Little Princess KH

 11. #10
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  690

  Reply: Xem hộ em code bài này

  anh cứ giỡn em

 12. #11
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  690

  Reply: Xem hộ em code bài này

  Trích Nguyên văn bởi latruongthinh Xem bài viết
  yeal, nữ satthu code xuất hiện
  oh . nono . em hông dám âu