Đề thi và Đáp án đề thi thử số 6 Môn Toán trên báo Toán tháng 3 năm 2011


Các bạn tải ở đây dùng phần mềm foxit reader để đọc file pdf

Đề thi và đáp án số 5
mediafire.com/?tl6a77n2no9c5p9
Đề thi và đáp án số 6
mediafire.com/?gcbmr9b92nmcb8n

Phần mềm foxit reader để đọc file PDF
mediafire.com/download.php?g4yrbup8abpm7gr