Hướng dẫn đổi DNS trên điện thoại Android, wifi để vào facebook

Cũng giống như trên máy tính, khi kết nối wifi để truy cập Internet thì người sử dụng cũng có thể tùy chọn nhiều tùy biến về Proxy, IP, DNS để giúp truy cập nhanh và đúng ý muốn theo nhu cầu sử dụng. Và Android cũng hỗ trợ khá tốt việc này.

Nếu bạn vô facebook, google trên điện thoại chậm thì cũng có thể khắc phục bằng cách đổi các DNS nhanh hơn ví dụ như Google, singapo

Trước tiên các bạn vào Cài đặt --> Wi-Fi

Hướng dẫn đổi DNS trên điện thoại Android, wifi để vào facebook

1 danh sách wifi đã kết nối và chưa kết nối được hiển thị. Các bạn cần đổi DNS wifi nào thì click vào Wifi đó và giữ

Hướng dẫn đổi DNS trên điện thoại Android, wifi để vào facebook

Sau đó chọn Sửa đổi mạng

Hướng dẫn đổi DNS trên điện thoại Android, wifi để vào facebook

Check vào phần Tùy chọn nâng cao


Hướng dẫn đổi DNS trên điện thoại Android, wifi để vào facebook

Sau đó trong phần Cài đặt IP thay vì chọn DHCP

Hướng dẫn đổi DNS trên điện thoại Android, wifi để vào facebook

Chọn phần cài đặt Tĩnh

Hướng dẫn đổi DNS trên điện thoại Android, wifi để vào facebook

Thêm những tùy chọn hiển thị ra. Trong phần Địa chỉ IP các bạn cần set IP tĩnh theo đúng Gateway của wifi mình đang dùng. Thông thường sẽ là 192.168.1.1

Thông số phần
Địa chỉ IP: 192.168.1.X trong đó X chọn bất kỳ trong khoảng từ 1 tới 255
Cổng: 192.168.1.1

Hướng dẫn đổi DNS trên điện thoại Android, wifi để vào facebook

Trong phần DNS tùy theo DNS các bạn muốn thay đổi sẽ điền tương ứng. Ví dụ trên mình sử dụng DNS Google:
8.8.8.8
8.8.4.4

Hoặc tham khảo: Các DNS tốt nhanh nhất: Google, VNPT, FPT, Viettel Singapo