Có ai biết giải mã điện thoại không, hoặc biết chỗ nào giãi mã đt rẻ chỉ mình với
mình có người thân đem đt từ úc về đt nokia 301 hay gì đó. ai biết giúp e với. cám ơn mọi người