Cách xóa tài khoản Gmail trên điện thoại Samsung galaxy

Gmail là tài khoản giúp bạn đồng bộ tài khoản trên các thiết bị Android cả về hình ảnh, video, tài liệu, ứng dụng... Bạn cũng có thể sử dụng song song nhiều tài khoản gmail cũng lúc hoặc thay đổi tài khoản khác 1 cách dễ dàng.

Để xóa tài khoản gmail khỏi điện thoại trước tiên các bạn vào Cài đặt

Sau đó vào tài khoản


Cách xóa tài khoản Gmail trên điện thoại Samsung galaxy

Chọn loại tài khoản là google

Cách xóa tài khoản Gmail trên điện thoại Samsung galaxy


Chọn tài khoản bạn muốn xóa khỏi điện thoại

Cách xóa tài khoản Gmail trên điện thoại Samsung galaxy


Tiếp tục chọn Nhiều hơn

Cách xóa tài khoản Gmail trên điện thoại Samsung galaxy


Chọn Xóa tài khoản

Cách xóa tài khoản Gmail trên điện thoại Samsung galaxy


1 thông báo xác nhận sẽ hiển thị chọn Đồng ý để xóa tài khoản này khỏi thiết bị của bạn