xây dựng backlink và chăm chút content chất là hợp lí nhất, nếu muốn ăn xổi thì cũng vẫn có cách