@ là ký tự xuất hiện trên bàn phím máy tính, điện thoại ở phím số 2 và thường dùng nhất trong email trước tên miền của email ví dụ như: admin@vforum.vn, vforum@gmail.com, vforum@yahoo.com.vn...

@ (A Còng) trong tiếng Anh đọc thế nào


Vậy trong tiếng Anh @ đọc như thế nào, nếu bạn hiểu @ là gì thì bạn có thể dễ dàng hiểu và nhớ.

@ được bắt nguồn từ chữ a bình thường và viết tắt của từ at có nghĩa là tại, nơi... và khi đọc nó cũng có cách đọc giống như từ at

@ = at đọc là ät, at
Các bạn có thể nghe cách đọc chính xác trên Google translate bằng cách click vào link dưới đây
translate.google.com/#auto/en/%40
Click vào biểu tượng loa để nghe đọc

@ (A Còng) trong tiếng Anh đọc thế nào
Sau đó thử nghe từ at xem nó có được đọc giống hệt không nhé

Xem thêm: Cách đọc, nói, viết năm trong tiếng Anh