Xây dựng mới nhất của Windows 10 di động cho đông nội bộ Windows, phiên bản 10.136, mang lại một cập nhật Windows Phone Store. Các phiên bản mới sau này là 2015.5.29.1 và các tính năng một chủ đề mới tối. Các nhà phát triển có thể thích các chủ đề tối vì nó làm cho hình ảnh của các ứng dụng của họ nổi bật. Bạn có thể thấy rằng cho chính mình bằng cách xem những hình ảnh của chủ đề Windows Phone hàng tối được tìm thấy trong các slideshow dưới đây.


Microsoft sẽ được đẩy ra khỏi Windows 10 Điện thoại di động vào cuối năm nay. Cho đến khi các bản cập nhật sẽ bắt đầu tung ra, là một thành viên của chương trình Windows nội bộ là cách tốt nhất mà người dùng Windows Phone có thể tìm ra những gì mong đợi từ phiên bản mới của hệ điều hành di động của Microsoft.


Tính đến tháng vừa qua, đã có 3,7 triệu thuê bao vào chương trình Người trong Windows. Và trong khi nó là tuyệt vời để có được một cái nhìn vào những gì Microsoft đang làm với các nền tảng cho Windows 10 Điện thoại di động, không có gì được viết bằng đá. Ví dụ, các phiên bản theme đen tối của các điện thoại Windows Store cũng sẽ biến mất theo thời gian Microsoft ra mắt Windows 10 di động. Hoặc, nó có thể sẽ là phiên bản mặc định của Store. Nó sẽ là một vài tháng trước khi chúng ta biết chắc chắn.

Nguồn phonearena.com