Mình sức khỏe kém từ nhỏ giờ 30 tuổi rồi mà thấy thể trạng như ông già, buồn quá, mình thấy bảo nếu được hưỡng dẫn tập một môn khí công thì sức khỏe tốt hơn nên rất muốn qua diễn đàn được các bạn chỉ điểm, mình đang học trên Hà Nội, khu Từ Liêm !