Máy mình bị hư bản lề và bị hư phần mạch nhỏ chỗ nút nguồn (phần này không liên quan đến main)
1. Mình muốn mua xác máy khác về lắp vào
2. Mình bán lại máy cho bạn nào có nhu cầu
Phone: 0982.901.708