Cho em hỏi là giữa con GTX+ 9800 vs GTS 450 GDDR3 1gb vs GTS 250 512mb vs amd hd 7730 2gb vs Quadro FX3700 thì con nào ngon ? ( không so sánh DirectX 10 hay 11) trong mấy con đó con nào ngon game ạ ?
với lại giữa con gts 450 vs gt730 thì con nào hơn ạ ? với lại nguồn em là Vision3G P4-ATXW 550-12CS có xài được mấy card trên không ạ ?