Tuyển 1 bạn design PSD, cắt HTML và CSS & jQuery slider giỏi, website mẫu: ticketnetwork.com / vividseat.com
Vui lòng liên hệ Skype: pcqcuong
Số điện thoại: 0165 646 8067 (Chị Trinh)