- Hi mọi người, mình có làm project mvc asp 4.0 .Project của mình có phát triển thêm giao diện mobile.
- Mình có tạo mỗi view cùng tên và thêm đuôi chấm.Mobile (vd : Index.Mobile.cshtml) có Layout.Mobile.cshtml
- Mình chạy dưới localhost, thì mọi hệ điều hành mobile đều chạy tốt cả ( xem bằng ứng dụng trình duyệt chorme swicth mobile)
- Nhưng khi up lên host server thì chỉ chạy được 1 số hệ điều hành . Hiện tại mình chỉ chạy được winphone, iphone.
- Android thì không chạy được. Có ai biết nguyên nhân thì chỉ với.
- Thank mọi người đã đọc bài viết.