Một ông chồng cau có , càu nhàu:

- Tui thấy hình như bà có vẻ quý cái váy mới mua còn hơn cả tui nữa đấy.

Bà vợ thản nhiên:

- Tất nhiên rồi! Bởi vì không có ông , tui vẫn có thể đi chơi được; nhưng không có nó thì tui không thể đi đâu được cả.