Hướng dẫn sửa lỗi không chọn được đối tượng trước gõ lệnh sau trong AutoCAD, lỗi phải gõ lệnh trước chọn rồi đối tượng sau

Khi sử dụng các câu lệnh hiệu chỉnh, người sử dụng AutoCAD sẽ gõ câu lệnh trước, sau đó là chọn đối tượng rồi tiếp tục các bước tiếp theo. Có một cách khác là chọn đối tượng trước sau đó gõ lệnh sẽ bớt được thao tác kết thúc Select Object bằng phím Space (Enter).

AutoCAD có thể gặp lỗi phải gõ lệnh trước rồi mới chọn đối tượng sau khiến các bạn khó khăn khi thao tác. Để thay đổi thiết lập này về mặc định là cho phép chọn đối tượng trước rồi gõ lệnh sau, các bạn thực hiện như sau:

Gõ lệnh pickfirst -> Enter, nhập vào giá trị 1 -> Enter lần nữa là xong.

Hướng dẫn sửa lỗi không chọn được đối tượng trước gõ lệnh sau trong AutoCAD

Nguồn: Vforum.vn