Chào cả nhà

mọi người có ai lập trình trên Arduino và đã từng sử dụng Arduino Debuger (arduino mô phỏng) của paulware chưa ạ. giúp em với.
Em đang lập trình để điều khiển led bằng biến trở được mô phỏng trong project trên, bài toán đặt ra là làm thế nào để xuất được giá trị thay đổi của biến trở khi điều khiển đèn ra màn hình được a?( tức là mình có thể thấy đc giá trị thay đổi)helppppppp me