kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Giúp viết hàm tính tổng chẳn và lẽ khi nhập vào số đầu, cuối trong c?

 1. #1
  Ðến Từ
  Long An
  Thành Viên Thứ: 266078
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  237
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  690

  Reply: Giúp viết hàm tính tổng chẳn và lẽ khi nhập vào số đầu, cuối trong c?

  Mã:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  int TinhTongChan( int i , int &a , int &b )
  {
  	
  	int Tong = 0 ;
  	for(int i = a ; i<= b ; i++)
  	{
  		if( i % 2 == 0)
  		{
  			Tong += i ;
  		}
  	}
  	return Tong ;
  }
  int main()
  {
  	int i , a , b ;
  	printf("\n Nhap vao so dau a = ");
  	scanf("%d",&a) ;
  	
  	printf("\n Nhap vao so cuoi b = ");
  	scanf("%d",&b) ;
  	
  	printf("\n Tong Chan = %d ",TinhTongChan(i,a,b));
  	
  	
  	getch() ;
  	return 0 ;
  }
  Little Princess KH

 3. #3
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  690

  Reply: Giúp viết hàm tính tổng chẳn và lẽ khi nhập vào số đầu, cuối trong c?

  Tổng lẻ tương tự