Vài tháng trước, Microsoft tiết lộ Windows Hello - một trong những tính năng bảo mật mới lớn có sẵn với Windows 10 của Windows hello khá là tuyệt vời.nó cho phép máy tính của bạn xác minh danh tính của bạn bằng cách sử dụng máy ảnh như Intel Máy ảnh RealSense 3D (F200) và đăng nhập một cách dễ dàng .
Hãy xem video Windows Hello trên Windows 10 Build 10166 dưới đây:Như bạn có thể thấy đoạn video trên, Windows Hello Facial Recognition chạy rất nhanh, cũng như an toàn. Bạn không thể đăng nhập bằng cách sử dụng một hình ảnh kỹ thuật số-mà làm cho các tính năng an toàn hơn và dễ dàng để tránh rủi ro bảo mật cho người dùng.

Thiết bị Windows 10 sắp tới dự kiến sẽ đi kèm với Windows Hello sớm hơn,

microsoft-news