Các dạng toán Phương trình lượng giác trong đề thi Đại học 2002-2010

Tuyển tập phương trình lượng giác trong đề thi Đại học 2002-2010 (cả chính thức lẫn dự bị). Tất cả đều có hướng dẫn giải (sơ lược) và đáp số. Tài liệu này giúp học sinh ôn thi theo chuyên đề một cách hiệu quả.


Tải tại đây:

mediafire.com/?vfcr133jp5tal84