Một người mù được gọi phỏng vấn cho công việc kiểm tra chất lượng gỗ tại một nhà máy gỗ địa phương. Ông giám đốc gọi người mù vào văn phòng của ông và hỏi:

- Ông bị mù thế này thì sao ông làm công việc này được?

Người mù trả lời:

- Tôi sẽ dùng mũi để làm việc.

Cầm miếng gỗ trên tay ông Giám đốc đưa lên mũi của anh người mù và hỏi:

- Ông có thể cho tôi biết đây là loại gỗ không?

Người mù hít hít miếng gỗ vài lần rồi trả lời:

- Đây là một loại gỗ thông tốt.

Ông giám đốc hài lòng và đưa miếng gỗ khác trước mũi người mù hỏi:

- Còn đây là loại gỗ gì?

Người mù cũng hít hít miếng gỗ vài lần rồi trả lời:

- Đây là một loại gỗ liễu xấu.

Ông giám đốc vô cùng ngạc nhiên về tài của người mù. Cuối cùng ông quyết định thử lần cuối. Ông gọi cô thư ký của mình vào và yêu cầu cô vén váy lên và để trước mũi của người mù và hỏi:

- Vậy còn loại gỗ này là loại gỗ gì?

Lần này, người mù hít hít nhiều lần mà vẫn không nhận ra mùi của loại gỗ nào, ông nói:

- Mùi này lạ lắm. Ông làm ơn lật miếng gỗ sang mặt bên kia.

Cô thư ký xoay người và đưa bàn tọa của mình vào mũi người mù, ông giám đốc hỏi:

- Thế ông có nhận ra được loại gỗ gì chưa?

Hít hít thêm vài lần, người mù nói:

- Ông định đánh lừa tôi à? Đây là mùi gỗ của cái cửa trong nhà cầu.