Tất cả các bài đều có pass unrar:truyenky.vn

I_Can_Walk_On_Water

mediafire.com/?jbnihhhjd8i1b1u - http://www.mediafire.com/?jbnihhhjd8i1b1u
Basshunter - Dota 2007 DD2.0-Clean-Pal
mediafire.com/?2lr52qckvoxr2rt - http://www.mediafire.com/?2lr52qckvoxr2rt
Basshunter - Now_You_re_Gone
mediafire.com/?141tt514zu6ud89 - http://www.mediafire.com/?141tt514zu6ud89
Basshunter - Official_Megamix
mediafire.com/?nqtcc7cxh17zxd3 - http://www.mediafire.com/?nqtcc7cxh17zxd3
Basshunter - All i ever wanted
mediafire.com/?jbnihhhjd8i1b1u - mediafire.com/?jbnihhhjd8i1b1u - mediafire.com/?jbnihhhjd8i1b1u - mediafire.com/?jbnihhhjd8i1b1u - mediafire.com/?jbnihhhjd8i1b1u
Basshunter-Angel.In.The.Nigh
mediafire.com/?bdspxq7ad3rmavi - http://www.mediafire.com/?bdspxq7ad3rmavi
Basshunter I.miss.you
mediafire.com/?cvq4mbjy0mjmkv3 - mediafire.com/?cvq4mbjy0mjmkv3 - mediafire.com/?cvq4mbjy0mjmkv3 - mediafire.com/?cvq4mbjy0mjmkv3 - mediafire.com/?cvq4mbjy0mjmkv3
Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ