Cho mình hỏi khi mình truy cập các trang như youtube, vforum và 1 số trang khác đều ra lổi
404 Not Found

The host was not found


Còn truy cập facebook và yahoo lại bình thường ai biết lổi gì không à ?