• Trong mọi bản nhạc đặc điệt là những bản nhạc đã được chuyển soạn cho guitar độc tấu hay bất cứ nhạc cụ nào đều thường có các nốt đôi nốt ba hoặc một gam.
Các nốt nằm dưới khuông chép nhạc:

Để xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn hãy truy cập vào website GUITARPROchấm COMchấm VN
Nhìn hình trên bạn thấy:
  • 1 Ba nốt thằng hàng: C, A, F
  • 2 Ba nốt thẳng hàng: B, G, E
  • 3 Hai nốt thẳng hàng A, F
Cách tính: Chúng ta tính từ nốt trên (theo chiều mũi tên) trở xuống. Nốt trên có 1 gạch là đồ, nốt thứ nhì có 2 gạch là là, nốt thứ 3 có 3 gạch là fà. Các bạn lưu ý là khi tính nốt thứ nhì hay nốt thứ 3, chúng ta phải bỏ nốt trên mà tính làn gạch thôi.
Các nốt nằm trên khuông chép nhạc:

Hình trên cũng với cách tính cũ bạn thấy
  • 1 E, C, A
  • 2 F, D, B
  • 3 E, C
  • 4 F, D, A

Câu trả lời chung khi chơi guitar độc tấu.
xem thêm tại website chính guitarpro chấm com chấm vn

Trích nguồn GUITARPRO chấm COM chấm VN