Như tiêu đề chia sẻ xem bạn đang sài Laptop bao nhiêu Kg
Bạn cảm nhận nó như thế nào
Sướng hay không
Bạn thấy bao nhiêu là đủ cho 1 chiếc Laptop