Phim truyện Cổ Tích Việt Nam: Đức người


Phần 1:
youtube.com/watch_popup?v=kQ0GDNlyTWs&vq=medium#t=810

Phần 2:


Phần 3: