Hướng dẫn bật .Net Framework 3.5(Gồm .NET 2.0 và 3.0) win 10, cài đặt .Net framework 3.5

Cũng giống như trên windows 8 và windows 8.1 mặc định .Net Framework 3.5(Gồm .NET 2.0 và 3.0) được cài đặt sẵn trên windows và bị tắt đi. Khi cài đặt một số phần mềm hoặc game có thể yêu cầu phải có .Net Framework này mới có thể hoạt động được. Khi đó bạn cũng không thể cài thêm vì đã được cài đặt sẵn mà chỉ cần bật tính năng này lên đơn giản bằng cách sau:

Trước tiên gõ vào ô tìm kiếm trong ô search của Windows 10 từ Windows features sau đó chọn Turn Windows features on or off

Hướng dẫn cài đặt, bật .Net Framework 3.5(Gồm .NET 2.0 và 3.0) Windows 10

Check vào phần .Net Framework 3.5(includes .Net 2.0 and 3.0) và chọn OK, các bạn cũng thể mở nhỏ ra để thêm tùy chọn

Hướng dẫn cài đặt, bật .Net Framework 3.5(Gồm .NET 2.0 và 3.0) Windows 10


Bây giờ bạn có thể cài đặt hoặc mở lại các phần mềm bị lỗi yêu cầu cài đặt .Net framework 3.5 xem đã hết lỗi chưa. hoặc có thể reset lại windows để chắc chắn tính năng này đã hoạt động.