Dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft, OneDrive, cuối cùng là nhận được một trong những tính năng được yêu cầu nhiều nhất; khả năng đồng bộ hóa thư mục chia sẻ. Thông báo này được thực hiện trên một trang Tiếng nói người dùng cho dịch vụ và các chức năng đang bắt đầu tung ra vào ngày hôm nay.Tính năng này là một bản cập nhật quan trọng cho những người sử dụng cho các mục đích hợp tác OneDrive, việc chia sẻ các thư mục có ý nghĩa hữu ích hơn cho các dự án, .Như vậy bạn không còn phải phụ thuộc vào hướng dẫn sử dụng cross-thư mục sao chép tài liệu chia sẻ.

Microsoft Jason Moore mô tả làm thế nào các dịch vụ đồng bộ sẽ làm việc bên trong của OneDrive:


Làm thế nào để nó hoạt động? Chúng tôi có một hành động mới trên OneDrive, được gọi là "Thêm vào OneDrive của tôi." Bất cứ khi nào bạn đang sử dụng OneDrive trên web, hoặc thông qua các ứng dụng di động, bạn sẽ thấy điều này khi bạn đang xem nội dung mà người khác đã chia sẻ với bạn.Cách nhấp vào "Thêm vào OneDrive của tôi" sẽ thêm thư mục đó trên OneDrive của bạn. Từ đó trở đi, bất cứ khi nào bạn duyệt OneDrive của bạn, bạn sẽ có thể nhìn thấy bất kỳ thư mục chia sẻ mà bạn đã thêm vào. Và trên máy khách đồng bộ, khi bạn chọn những thư mục để đồng bộ hóa, bạn sẽ thấy tất cả các thư mục chia sẻ bạn đã thêm. Chọn thư mục chia sẻ (s) bạn muốn và họ ngay lập tức sẽ bắt đầu đồng bộ hóa với PC hoặc Mac của bạn.

Thật không may, dựa trên mô tả, có thể mất một thời gian để tính năng này để hiển thị trên tài khoản của bạn. Nhưng biết rằng nó được tung ra vào ngày hôm nay và cuối cùng sẽ đến. Ngoài ra, tính năng hoạt động với Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista và OS X; nếu bạn đang có oneDriver trên Windows 8.1, bạn sẽ cần phải nâng cấp lên Windows 10 cho tính năng này để làm việc.


(Neowin)