Hướng dẫn thêm, bớt icon hiển thị trên Taskbar Windows 10
Hướng dẫn thêm, bớt icon hiển thị trên Taskbar Windows 10
iCon taskbar là chức năng khá hay giúp người sử dụng windows dễ dàng thực hiện nhanh các thao tác chỉ bằng vài click đơn giản. Trên windows 10 thiết lập việc hiển thị icon dưới taskbar cũng khá hài hòa. Tuy nhiên nếu bạn muốn thêm, hoặc bớt những icon không cần thiết thì có thể dễ dàng thiết lập bằng cách sau

Trước tiên nhấn Windows + I hoặc vào Start --> Settings để mở Settinsg windows 10 --> Sau đó chọn System nhu hình phía dưới

Hướng dẫn thêm, bớt icon hiển thị trên Taskbar Windows 10

Tiếp đó chọn từng phần:
  • Select which icons appear on the taskbar: để chọn những icon phần mềm ứng ứng dụng xuất hiện hoặc xóa bỏ khỏi taskbar
  • Turn system icons on or off: Bật tắt những icon hệ thống như: pin, wifi, ngôn ngữ, thông báo

Hướng dẫn thêm, bớt icon hiển thị trên Taskbar Windows 10

Trong phần icon hệ thống nếu bạn muốn đơn giản icon taskbar thì tắt những phần không cần thiết ví dụ như Ngôn ngữ(Input Indicator), hoặc Action Center

Hướng dẫn thêm, bớt icon hiển thị trên Taskbar Windows 10

Tương tự trong phần mềm bạn cũng có thể chọn những phần mềm cần thiết hay sử dụng để đưa ra hoặc loại bỏ những icon ít sử dụng


Hướng dẫn thêm, bớt icon hiển thị trên Taskbar Windows 10