e mới lấy mấy cái card test main H61 card này test được nhiều main mà chưa rõ các chỉ số hiển thị báo lỗi.ae nào biết chỉ e với.