Tháng trước, Microsoft Gabriel AUL xác nhận rằng công ty sẽ phát hành một bản cập nhật mới cho Windows RT, được đặt tên là Windows 8.1 RT update 3 vào tháng Chín. Sau thông báo, một bản báo cáo cho rằng Update 3 cho Windows 8.1 RT sẽ bao gồm cải thiện Menu Start và màn hình khóa.

Nếu bạn đang chạy Windows RT, thiết bị của bạn sẽ không được nâng cấp lên Windows 10. Chúng tôi sẽ có một bản cập nhật có sẵn vào tháng 9/ 2015. nâng cao trình đơn Start và màn hình khóa.hãy Kiểm tra Windows Update trên thiết bị Windows RT của bạn để sẵn sàng tải về các bản cập nhật khi có sẵn.

Như bạn đã biết, không có nhiều thông tin về những cải tiến nào bao gồm menu Start và màn hình khóa. Tuy nhiên, theo một báo cáo trước đó, bản cập nhật này bao gồm "menu giao diện người dùng mới" đã có sẵn trong ngày đầu của Windows 10 (như bạn có thể nhìn thấy hình trên). Đối với màn hình khóa, chúng tôi không biết những gì cải tiến nó sẽ bao gồm những gì đã được nêu ra.


Tuy nhiên, nếu bạn đang dùng Windows RT, thì hãy chuẩn bị cập nhật lên Update 3 trong tháng 9 tới.

theo (wmpoweruser)