Cùng với Windows 10 Technical Preview, Microsoft cũng đã khởi động một bản xem trước cho phiên bản tiếp theo của Windows Server sắp tới trong năm 2016, và rất hợp lý với tên Windows Server 2016. Trở lại trong tháng Tư, khi đó Microsoft phát hành một bản build thứ hai của Windows Server 2016, với tên Preview 2 bao gồm một số cải tiến và các tính năng. Hôm nay Gabe Aul đã xác nhận bản build Technical Preview 3 sẽ được phát hành trong tháng này.

Gabe đã không chia sẻ chi tiết về phiên bản Technical Preview 3 này, nhưng chúng tôi giả định nó sẽ bao gồm toàn bộ các thay đổi và cải tiến so với cuối cùng của hai bản build Technical Preview trước. Và đây sẽ là một bản cao hơn 1024 và đáng để mong đợi.


Mặc dù chúng tôi không biết nhiều về bản xem trước của Technical Preview 3 này, chúng tôi biết nhiều máy chủ quản trị viên sẽ được mong muốn kiểm tra các máy chủ và triển khai nó để thử nghiệm hệ thống. Bạn có phải là một quản trị viên máy chủ chạy Windows Server? Suy nghĩ của bạn trên Windows Server Technical Preview là gì ? Hãy cho chúng tôi biết dưới đây.

(neowin)