Cách thêm thanh Bookmark đánh dấu trang hay truy cập trên trình duyệt Microsfot Edge win 10

Không giống như các trình duyệt Google Chrome hay Firefox, người dùng có thể dễ dàng đánh dấu trang và hiển thị bookmark vì nó được show mặc định. Trên trình duyệt Microsoft Edge thì Bookmark(trên đây gọi là Favorite) được ẩn đi. Đây là 1 tính năng khá hữu ích và được đại đa số người sử dụng trình duyệt sử dụng vì khi cần truy cập 1 trang web nào đó hay truy cập hoặc đơn giản chỉ là đánh dấu lại để lần sau truy cập không bị quên thì chỉ cần click vào trang đó.

Cách thêm thanh Bookmark đánh dấu trang thường truy cập trên trình duyệt Microsoft Edge win 10 - Favorite

Để hiển thị và thêm website vào Favorites trên Edge các bạn có thể làm như sau. Trước tiên click vào biểu tượng 3 chấm trên Edge và chọn Settings

Cách thêm thanh Bookmark đánh dấu trang thường truy cập trên trình duyệt Microsoft Edge win 10 - Favorite


Trong phần Showw the favorites bar chọn On để bật, sau đó bạn cũng có thể chọn Import favorites from another browser để chọn đánh dấu trang ở các trình duyệt khác như IE hay Google chrome. Trình duyệt Firefox không có trong danh sách, không biết có phải do Microsoft cố tình không


Cách thêm thanh Bookmark đánh dấu trang thường truy cập trên trình duyệt Microsoft Edge win 10 - Favorite


Chọn Import


Cách thêm thanh Bookmark đánh dấu trang thường truy cập trên trình duyệt Microsoft Edge win 10 - Favorite

Ngoài ra để thêm bất kỳ site gì vào trong danh sách đánh dấu trang các bạn chỉ cần click vào biểu tượng hình ngôi sao cả trang đó sau đó gõ tên và thư mục hoặc vị trí muốn hiển thị chọn Add

Cách thêm thanh Bookmark đánh dấu trang thường truy cập trên trình duyệt Microsoft Edge win 10 - Favorite
Nếu website vẫn chưa hiển thị các bạn có thể thử tắt đi và bật trình duyệt Microsoft Edge trở lại để kiểm tra