Ông chồng đi tắm sau khi vợ vừa mới tắm xong,

đúng lúc chuông cửa reo. Vợ vội quấn khăn tắm
vào và chạy xuống mở cửa. Cửa mở thì ra là
ông hàng xóm Bob. Chị vợ chưa kịp nói gì thì
Bob bảo: tôi sẽ cho chị 800 đô nếu chị buông
cái khăn tắm kia ra . Suy nghĩ 1 chút rồi chị vợ
buông khăn tắm, đứng trần truồng trước mặt Bob.
Sau vài giây ngắm nghía, Bob đưa 800 đô cho
chị vợ rồi đi. Chị vợ quấn lại khăn tắm vào người rồi đi lên nhà.
- Vào đến phòng tắm, chồng hỏi: Ai đấy em?
- Vợ: ông Bob hàng xóm.
- Chồng: Tốt. thế hắn có nói gì đến số tiền 800 đô hắn nợ anh không?