Trong khi chúng ta đang chờ đợi một bản cập nhật mới cho Windows 10 Moblie, thì Microsoft đã cập nhật ứng dụng Windows Insider Windows Phone Store.

Trong khi không có thông tin rằng bản cập nhật này chỉ là sửa lỗi, nó có khả năng rằng bản cập nhật này chỉ sửa lỗi cho một số người dùng Insider không nhận được build mới.


Mô tả cửa hàng:

"Windows Insider là ứng dụng cung cấp cho những người dùng Insider những bản cập nhật nội bộ trên điện thoại của họ, trực tiếp từ Microsoft. Để biết thêm thông tin về đăng ký và trở thành một Insider Windows hãy truy cập vào insider.windows.com/ - insider.windows.com."​


Cập nhật Windows Insider tại đây:

microsoft.com/en-us/store/apps/windows-insider/9wzdncrfjbhk​


Nguồn: WPU