Bản cập nhật kb/3081704 này cung cấp các ứng dụng Windows DVD Player để nâng cấp Windows 10 đủ điều kiện.

Bạn có đủ điều kiện để nhận các ứng dụng Windows DVD Player miễn phí nếu bạn nâng cấp lên Windows 10 từ các phiên bản Windows sau:

  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 8 với Windows Media Center
  • Windows 8.1 với Windows Media Center
Bạn nào rơi vào đúng điều kiện trên thì check update để nhận phần quá 14$ của MS nhé
Các bạn có thể xem thêm ở đây support.microsoft.com/vi-vn/kb/3081704