Microsoft cập nhật điều khoản sử dụng có thể ngăn chặn phần mềm và Game lậu trên Win 10

Trong khi, Windows 10 đang được nâng lên tầng cao mới với 50 triệu lượt cài đặt trong hơn hai tuần qua, nhưng Microsoft đã cập nhật điều khoản Thỏa thuận dịch vụ, mà có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người sử dụng phần mềm của hãng. Sự thay đổi trong Thỏa thuận liên quan chủ yếu đến “ Dịch vụ và Phần mềm”. Theo đó, từ bây giờ Microsoft có quyền để kiểm tra phần mềm và cập nhật phần mềm tự động, thậm chí ngăn chặn bạn chơi những “trò chơi giả mạo”.


Microsoft cập nhật điều khoản sử dụng có thể ngăn chặn phần mềm và Game lậu trên Win 10

Điều khoản thứ 7b bạn có thể hiểu là:
Đôi khi, bạn cần cập nhật phần mềm để tiếp tục sử dụng các dịch vụ. Chúng tôi có thể kiểm tra phiên bản của các bản cập nhật phần mềm và tải phần mềm cập nhật tự động hoặc thay đổi cấu hình, ngăn chặn bạn truy cập vào các dịch vụ, trò chơi giả mạo hoặc sử dụng các thiết bị phần cứng ngoại vi trái phép. Bạn cũng có thể cần phải cập nhật phần mềm để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Quá trình cập nhật tùy thuộc vào các Điều khoản ngoại trừ các điều khoản khác đi kèm bản cập nhật, trong trường hợp đó, những điều khoản khác cũng được áp dụng. Microsoft không bị bắt buộc phải cập nhật bất kì bản cập nhật có sẵn. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ các phiên bản hệ thống cho những phần mềm bạn được cấp phép.

Bên cạnh đó, không có gì lạ khi Microsoft muốn ngăn chặn bạn chơi các trò chơi vi phạm bản quyền của hãng. Xem xét tỉ lệ vi phạm bản quyền tràn lan trên Xbox, Xbox 36 và thậm chí là Windows desktop. Tuy nhiên, các Điều khoản và Điều kiện mới chỉ đề cập đến “ trò chơi giả” và “thiết bị phần cứng ngoại vi trái phép”, thay vì đề cập đến tất cả các phần mềm vi phạm bản quyền.
Nguồn: Neowin.net