Công ty Trách nhiêm hữu Hạn, cty cổ phần tiếng Anh là gì: LTD, JSC


Ở Việt Nam thông thường có các loại hình công ty là: Công ty trác nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh... Trong đó thường gặp nhất là loại hình công ty TNHH và công ty cổ phần. Nếu bạn đọc tên tiếng Anh của các công ty chắc hẳn sẽ rất thắc mắc rằng tại sao đằng sau các công ty lại có chữ .Ltd .JSC đằng sau phần tên tiếng ANh của công ty.

1. Ví dụ chúng ta có tên công ty: Digital Sharing CO.,LTD

Thì đây là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 từ cuối CO viết tắt của Company, LTD viết tắt của Limited. Công ty trách nhiệm thường có 2 loại là Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên và không được phép phát hành cổ phiếu.

2. Ví dụ khác: MARKETING VIET JOINT STOCK COMPANY hoặc MARKETING VIET JSC

Thì từ JSC chính là viết tắt của JOINT STOCK COMPANY nghĩa là công ty cổ phần. Công ty cổ phần bắt buộc phải có từ 3 cổ đông trở lên và có thể phát hành cổ phiếu