Easy English House gửi đến các bạn bài viết tham khảo cho đề thi IELTS Writing Task 2 tại IDP and British Council ngày 13.8.2015.
Các bạn cũng có thể tham khảo bài này và các bài mẫu khác tại Page facebook: Học IELTS cấp tốc Sài Gòn
Chúc các bạn học tập tốt