kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Phép chia 2 số nguyên lớn

 1. #1
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Phép chia 2 số nguyên lớn


  ở đây mình làm bằng mảng cho đơn giản
  nhưng bù lại thì sẽ tốn bộ nhớ, làm với số âm dc nhưng phức tạp và chỉ chia lấy phần dư
  đây là code
  2 số nguyên lớn bạn chỉ cần nhập vào số chữ số còn lại con số là ngẫu nhiên
  muốn kết quả đẹp hơn thì sử dụng hàm "xoa0"
  thời gian ở đây sẽ RẤT LÂU nhưng bù lại dc cái đơn giản
  Mã:
  #include<stdio.h>
  #include<time.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<conio.h>
  #define MAX 90000
  void test(int a[], int max)
  {
    printf("\n");
    for ( int i = 0 ; i <= max ; i ++)
      printf("%d ",a[i]);
  }
  
  
  void xoa0(int a[], int &m , int max)
  {  
    m = max;
    while(a[0] == 0)
      {
        for (int j = 0 ; j < m ; j ++)
          a[j]=a[j+1];
        m--;
      }
  }
  int sosanh ( int a[], int b[] , int m)
  {
    int dem=0;
    for (int i = 0 ; i <= m ; i++)
    {
      if(a[i]>b[i])
        return 0;
      if(a[i]<b[i])
        return -1;
      if(a[i]==b[i])
        dem++;
    }
    if (dem == m+1)
      return 1;
  }
  void tinhtoantru(int a[], int n, int b[], int m, int max1, int c[])
  {
    int c2[MAX];
    for( int i = max1 ; i >= 1 ; i --)
      c2[i]=b[i];
    for( int i = max1 ; i >= 1 ; i --)
      {
        if (a[i] < b[i])
          {
            a[i] = a[i]+10;
            c2[i-1]=c2[i-1]+1;
          }
        c[i]= a[i]-c2[i];
      }
  }
  void chia1(int a[], int n, int b[], int m , int max1)
  {
    int dem=0;
    int c1[MAX];
    while (sosanh(a,b,max1) != -1)
    {
      tinhtoantru(a,n,b,m,max1,c1);
      for ( int i = 0 ; i <= max1 ; i ++)
        a[i] = c1[i];
      dem++;
    }
    
    printf("\kq phep chia la %d",dem);
    printf("\n");
    printf("du la: ");
    for ( int i = 0 ; i <= max1 ; i ++)
      printf("%d ",a[i]);
    
  }
  int main()
  {
    int m,n,max1;
    int a[MAX],b[MAX],c[MAX];
    scanf("%d %d",&n,&m);
    if( m > n)
      max1 = m;
    else max1 = n;
    srand((int)time(NULL));
    for ( int i = max1-n+1 ; i <= max1 ; i ++)
      a[i] = rand()%9+1;
    for ( int i = max1-m+1 ; i <= max1 ; i ++)
      b[i] = rand()%9+1;
    test(a,max1);
    test(b,max1);
  //  xoa0(a,n,max1);
  //  xoa0(b,m,max1);
    printf("\n\n");
    chia1(a,n,b,m,max1);
  
  
    char *_="%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c";
    int __=3**_+5;
    printf("\n\n\t\t\t\t");
    printf(_,__+59,__-32,__-19,__-4,__-21,__-40,__+17,__-7,__-21,__-44,__-19,__-17,__-9,__-15,__-2,__+58);
    getch();
  }
  class TapLamHacker{ private String TráiTim;
  private void Set_TráiTim(String Gái){ this.TráiTim = "Thanh Trâm"; }
  public String Get_TráiTim(){ return "Thanh Trâm"; }
  public String ToString(){return"My love is Thanh Trâm For one future go shopping not concerned about price ";}
  } Liên hệ Skype: Taplamhacker
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. 2 thành viên đã cảm ơn taplamhacker:


 3. #2
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 278100
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  690

  Reply: Phép chia 2 số nguyên lớn

  Mã:
  char *_="%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c";  int __=3**_+5;
    printf("\n\n\t\t\t\t");
    printf(_,__+59,__-32,__-19,__-4,__-21,__-40,__+17,__-7,__-21,__-44,__-19,__-17,__-9,__-15,__-2,__+58);
  chỗ này đặc sắc thế .
  cơ mà chị chưa hiểu sao í em yêu
  Little Princess KH

 4. #3
  Ðến Từ
  Yên Bái
  Thành Viên Thứ: 235356
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  746

  Reply: Phép chia 2 số nguyên lớn

  Trích Nguyên văn bởi Ngọc Huyền Xem bài viết
  Mã:
  char *_="%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c";  int __=3**_+5;
    printf("\n\n\t\t\t\t");
    printf(_,__+59,__-32,__-19,__-4,__-21,__-40,__+17,__-7,__-21,__-44,__-19,__-17,__-9,__-15,__-2,__+58);
  chỗ này đặc sắc thế .
  cơ mà chị chưa hiểu sao í em yêu
  chữ ký nó bá đạo thế đó chị :V
  a * b thì lấy a+a b lần
  a chia b thì lấy a - b = c
  c > b => a = c thì trừ tiếp tới khi nào c nhỏ hơn b thì c là số dư
  số lần trừ là kết quả phép chia

 5. #4
  Ðến Từ
  Hưng Yên
  Thành Viên Thứ: 425486
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  1

  Reply: Phép chia 2 số nguyên lớn

  Trích Nguyên văn bởi taplamhacker Xem bài viết
  chữ ký nó bá đạo thế đó chị :V
  a * b thì lấy a+a b lần
  a chia b thì lấy a - b = c
  c > b => a = c thì trừ tiếp tới khi nào c nhỏ hơn b thì c là số dư
  số lần trừ là kết quả phép chia
  câu này thực sự hữu ích, cảm ơn b ^^