Tình hình là mình vừa mới học môn thiết kế hệ thống thông tin, trong đồ án có cái mô hình chức năng BFD và mô hình sơ đồ dòng dữ liệu DFD, thầy có giảng nhưng mình chưa hiểu lắm về cách xây dựng 2 mô hình này. Mong các bạn giúp mình với ạ.!
Thanks nhìu ạ.!