Như các bạn đã biết hiện này đồng hồ thông minh mà cụ thể là smart watch U8 đang bán ngoài thị trường với giá rất rẻ. mong các bạn chia sẻ là nguồn hàng chủ yếu từ đâu mà giá chỉ từ 15-20$ như vậy. tiện đây bạn nào có nguồn cung đảm bảo có thể cho mình xin ít thông tin.thanks all